سایرمحصولات

آسیاب برقی: جهت آسیاب غلات نظیر گندم،جو،ذرت،سویا و… جهت مصرف در دامداری ها و مرغداری ها ظرفیت: ۵۰۰ کیلوگرم برای آسیاب های تکفاز ۳ اسب

علوفه کوب برقی(فرغونی): وزن دستگاه : ۲۰۰ کیلوگرم جهت خردکردن علوفه خشک محصولات کشاورزی نظیر یونجه، گندم، جو و… دارای فن تخلیه ظرفیت ۱ الی

علوفه کوب تراکتوری: وزن دستگاه : ۳۵۰ کیلوگرم جهت خردکردن علوفه خشک محصولات کشاورزی نظیر یونجه، گندم، جو و… دارای فن تخلیه ظرفیت ۳ الی